ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM IN: CƠ HỘI BẤT NGỜ

ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM IN: CƠ HỘI BẤT NGỜ

Các quy trình in khác nhau, kết hợp với nhau, thông qua các nhà cung cấp dịch vụ in (PSPs- print service providers), mở rộng các phân khúc thị trường ngoài phân nhánh chính của họ, là một hiện tượng đã xảy ra trong nhiều năm. Tuy nhiên, trong lịch sử, hiện tượng hội tụ này phần lớn vẫn chỉ mang tính ngắn hạn. Điều này có thể được nhìn nhận ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô. Ở cấp độ vĩ mô, các bộ phận in ấn khác nhau đang chuyển động cùng nhau để tạo thành một ngành in hài hòa hơn. Ở cấp độ vi mô, các PSPs riêng lẻ đang áp dụng nhiều giải pháp mới khác nhau để đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhằm phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau cho khách hàng của họ.

Primavn xin giới thiệu với các bạn kết quả nghiên cứu của NAPCO Research và PRINTING United Alliance. Các nhà in có thể thấy phản chiếu của mình trong những kết quả được đưa ra. Nghiên cứu này cũng có thể là một gợi ý tốt cho những nhà in đang tìm kiếm sự đổi mới và phát triển.

Từ năm 2018, NAPCO Research và PRINTING United Alliance đã thực hiện nghiên cứu đầu tiên về sự hội tụ của ngành in. Việc phân tích các PSPs thương mại, in bao bì, nhãn hàng, hàng may mặc và in công nghiệp đã xác nhận hiện tượng hội tụ, đánh giá mức độ đang xảy ra, đo lường niềm tin cơ bản về xu hướng đa dạng hóa và xác định mô hình di chuyển của ngành in. Nghiên cứu đã xác nhận rằng 81% PSPs đang tham gia hoặc cân nhắc mở rộng thêm một phân khúc thị trường in khác với phân khúc chính của họ.

Cuôc nghiên cứu mới nhất, cho dữ liệu rất rõ ràng: sự đa dạng hóa trong ngành in đang phát triển. Các nhà in ở mọi phân khúc của ngành đang cân nhắc việc thâm nhập vào các lĩnh vực ngoài trọng tâm chính của họ và nhiều hãng đã làm như vậy. Không chỉ tỷ lệ nhà cung cấp dịch vụ xem xét mở rộng phân khúc tăng lên kể từ năm 2018, số lượng các phân khúc khác nhau mà nhà in đang xem xét tham gia cũng tăng đáng kể, với hơn một nửa số nhà in được khảo sát đang cân nhắc tham gia ba hoặc nhiều phân khúc in ngoài trọng tâm chính của họ.

CHỦ ĐỘNG NHẤT: PHÂN KHÚC BAO BÌ

Hình 1 bên dưới mô tả các mẫu di chuyển phân khúc thị trường với “Current Primary Segment – phân khúc chính hiện tại” trong bốn cột và mười hàng “Target Segment Application – phân khúc mục tiêu”. Một số “Current Primary Segment” không được hiển thị do số lượng người trả lời khảo sát trong các phân khúc đó thấp. Việc in bao bì được chia nhỏ trong các hàng “Mục tiêu” theo bốn ứng dụng chính của nó (nhãn, thùng carton, bao bì mềm và carton sóng) và được báo cáo dưới dạng một cột “Current Primary Segment”.

Các nhà cung cấp dịch vụ phân khúc phổ biến nhất đang chuyển sang phân khúc Nhãn (Bao bì), với 38% tổng số nhà cung cấp dịch vụ đánh giá phân khúc này.

Hình 1: Kết quả khảo sát với câu hỏi Phân khúc thị trường nào ngoài phân khúc chính mà công ty bạn đã gia nhập hoặc đang xem xét gia nhập?

Phân khúc nhãn có thể là mục tiêu phổ biến và khả thi nhất đối với những tổ chức đang làm viêc bên ngoài không gian Bao bì, vì rào cản gia nhập thấp hơn so với các sản phẩm bao bì khác. Không giống như thùng carton hoặc bao bì mềm, đòi hỏi quá trình hoàn thiện và nhiều bước gia công hoàn thiện, để đạt được hình thức cuối cùng, nhãn hàng có tính hai chiều và thường là có thể  sản xuất được trên các thiết bị hiện có.

Nhìn chung, các nhà in Bao bì rất quan tâm đến việc đánh giá khả năng mở rộng — tích cực nhất ở các phân khúc liền kề. 77% các nhà sản xuất bao bì, đánh giá việc mở rộng sang ít nhất một trong bốn phân khúc bao bì (nhãn, thùng carton, bao bì mềm và carton sóng) ngoài trọng tâm chính của họ là cần thiết.

Đối với các nhà in bao bì, việc mở rộng sang các phân khúc bao bì liền kề rất hấp dẫn vì họ đã có cơ sở khách hàng hiện tại. Ví dụ, chủ sở hữu thương hiệu hiếm khi dựa vào một định dạng bao bì duy nhất cho các dòng sản phẩm của họ, và một nhà in bao bì có thể hợp nhất các nhu cầu của khách hàng, đối với nhiều PSPs, sẽ được đánh giá cao hơn bằng cách cung cấp thêm một số giải pháp liên quan đến bao bì. Ngoài ra, với sự gia tăng vượt bậc của thương mại điện tử do hậu quả của đại dịch COVID-19, các thương hiệu đang xem xét lại các mô hình bán lẻ truyền thống và đang điều chỉnh các chiến lược và định dạng bao bì của họ để đáp ứng độ bền cần thiết, do gia tăng các điểm tiếp xúc trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử.

Các nhà nhà in thương mại cũng rất tích cực trong việc tìm kiếm các cơ hội mở rộng thị trường. Hơn 24% các nhà in Thương mại, đang nghiêm túc ngiên cứu ngoài phân khúc chính của họ, với số lượng đáng kể nhất khám phá phân khúc Nhãn (Bao bì) (40%).

HƠN 90% PSPs TIN LÀ CÓ CƠ HỘI

PSPs thực sự tin rằng cơ hội mới đang chờ họ thông qua việc mở rộng sang các phân khúc thị trường mới và nhiều người đã hành động để mở rộng. Chín mươi ba phần trăm người được hỏi cho biết có cơ hội trong các phân khúc bổ sung, với gần một phần ba (32%) tích cực thực hiện các bước để mở rộng và 39% khác tích cực nghiên cứu cơ hội (Hình 2).

Điều này phù hợp và nhất quán với nhận thức hội tụ và hành động được thực hiện trong nghiên cứu năm 2018: nó cho thấy rằng, hơn 90% nhà cung cấp dịch vụ tin rằng có cơ hội ở các phân khúc liền kề và một phần ba đang hành động để mở rộng.

Hình 2: 93% câu trả lời cho rằng họ có nhiều cơ hội tốt hơn để phục vụ khác hàng, khi mở rộng các phân khúc thị trường hiện có

HƠN ¼ SỐ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÃ PHÂN PHỐI QUỸ CHO VỐN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ

Bất cứ tổ chức nào cũng có thể tham gia vào một phân khúc mới, từ khi bắt đầu quá trình nghiên cứu cho đến khi sẵn sàng đầu tư vào thiết bị. Trong số những người được hỏi hiện đang ở đâu đó trong quá trình gia nhập phân khúc mới này, hơn một phần tư (28%) cho biết đã phân bổ vốn cho các khoản đầu tư vốn, trong khi một nửa khác đang xem xét phân bổ (Hình 3).

Hình 3: Kết quả khảo sát với câu hỏi Bạn đã phân bổ hay bạn đang cân nhắc phân bổ vốn đầu tư thiết bị để mở rộng sang các mảng in liền kề (ví dụ: máy in thương mại thêm khổ rộng, bao bì thêm mảng thương mại…)?

Điều này cho thấy rằng đa dạng hóa trong ngành in không chỉ là một sự chuyển dịch theo lý thuyết. Hơn một phần tư các PSPs đánh giá việc mở rộng đã thực hiện một bước cụ thể là phân bổ vốn để đầu tư vào thiết bị mới.

TƯƠNG LAI: TIẾP TỤC CHUYỂN ĐỔI CÁC PHÂN KHÚC CỦA THỊ TRƯỜNG IN ĐỂ PHỤC VỤ TỐT HƠN

Câu hỏi lớn đặt ra cho các PSPs, nhà sản xuất và nhà cung cấp là “tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của ngành?”

Theo nghiên cứu của NAPCO và quan điểm của United Alliance là sự hội tụ sẽ tiếp tục diễn ra trên tất cả các phân khúc của thị trường in cho đến khi ranh giới giữa các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau trở nên mờ nhạt.

Điều này sẽ xảy ra bởi vì:

  • Mô hình trong đó các PSPs có thể đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng, cuối cùng sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn cho người mua.
  • Sự thúc đẩy của các nhà cung cấp dịch vụ tìm cách phát triển doanh nghiệp của họ sẽ tiếp tục thúc đẩy sự mở rộng sang các phân khúc khác.
  • Công nghệ tiếp tục phát triển và trở nên dễ dàng hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ trong việc mở rộng các hoạt động kinh doanh.

Hình 4: Sự mờ nhạt của ranh giới giữa các phân khúc thị trường in

Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI PSPs:

Theo đuổi cơ hội

Một sự thay đổi lớn đang diễn ra, trong đó các nhà cung cấp dịch vụ đang mở rộng vai trò của họ, từ cung cấp sản phẩm trong một phân khúc đơn lẻ sang nhà cung cấp dịch vụ đa phân khúc. Không còn là dự đoán, khảo sát cho thấy xu hướng này đã và đang phát triển nhanh chóng. Điều này cho thấy cơ hội rộng mở cho các nhà cung cấp dịch vụ đủ mạnh dạn để mở rộng thị trường cho mình.

Điều chỉnh để thay đổi kỳ vọng của khách hàng

Có rất nhiều ví dụ về các doanh nghiệp bắt đầu với một dịch vụ duy nhất và theo thời gian, mở rộng sang các dịch vụ liền kề. Ví dụ, Amazon bắt đầu như một người bán sách, bây giờ họ là cung cấp mọi sản phẩm. Một ngành chắc chắn sẽ có lựa chọn tốt hơn trong việc nhiều dịch vụ được cung cấp từ một đối tác, sẽ thuận tiện hơn so với chỉ một dịch vụ từ một nhà cung cấp duy nhất.

Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải thích ứng với những kỳ vọng thay đổi. Đã đến lúc các nhà cung cấp dịch vụ chưa nghiên cứu mở rộng phân khúc, bắt đầu thay đổi hoặc có nguy cơ bị bỏ lại bởi các đối thủ cạnh tranh, có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu in ấn của khách hàng một cách hiệu quả hơn.

Xác định các đối tác công nghệ có thể hỗ trợ đa dạng hóa

Khi các Nhà cung cấp Dịch vụ In tìm cách đa dạng hóa doanh thu, các nhà cung cấp công nghệ sẽ cần phải thích ứng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi. Các nhà in phải xác định các nhà cung cấp công nghệ hiểu xu hướng hội tụ và có khả năng hỗ trợ khi họ mở rộng sang các thị trường khác. Họ cũng sẽ cần xác định các công nghệ mới có thể được yêu cầu để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các phân khúc mới. Ví dụ: nếu chuyển đổi sang thùng carton, hiểu rõ về cắt bế và gấp/dán, và công nghệ cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.

Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ

Thích ứng và hỗ trợ sự hội tụ

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp công nghệ phải điều chỉnh cách tiếp cận phân khúc đơn lẻ của họ, để phù hợp với các nhà cung cấp dịch vụ in đang hoạt động trong nhiều phân khúc. Ngoài việc cung cấp dịch vụ tốt hơn cho PSPs, điều này sẽ tạo ra cơ hội doanh thu mới, khi các nhà cung cấp dịch vụ bắt đầu xem các nhà sản xuất có khả năng hỗ trợ nhu cầu đa phân khúc của họ.

Chia nhỏ các bộ phận nội bộ giữa các phân khúc in

Ngoài việc thay đổi cách họ tương tác với khách hàng, các nhà sản xuất và nhà cung cấp phải chia nhỏ các bộ phận nội bộ và có thể được cấu trúc lại, để hỗ trợ khách hàng trên cơ sở từng phân khúc. Thông tin liên lạc và tài liệu giáo dục phải đáp ứng nhu cầu và mong muốn của nhiều bộ phận, hỗ trợ phải sẵn sàng cho các PSPs trên nhiều phân đoạn, và các nhóm nội bộ phải được thiết lập để đáp ứng cho cấu trúc mới.

Điều chỉnh R & D để phù hợp với sự hội tụ công nghệ

Các nhà sản xuất phải điều chỉnh các nỗ lực R&D, từ tập trung vào một phân khúc sang xem xét các nhà cung cấp dịch vụ đa phân khúc. Mặc dù một thiết bị đơn lẻ sẽ không bao giờ in được trên tất cả các vật liệu, nhưng có nhiều khả năng hiệu quả có thể đạt được khi các nhà cung cấp công nghệ xem xét nhu cầu đa phân khúc của nhà in.

TÓM TẮT

Khi chúng ta thoát ra khỏi một đại dịch toàn cầu chưa từng có, chúng ta đang thấy những thay đổi trong kinh tế toàn cầu, hành vi của người tiêu dùng và hành vi của người mua sản phẩm in. Kết quả này cung cấp đầu vào quan trọng cho cả PSPs và các nhà cung cấp công nghệ hiểu được ngành của họ đang thay đổi như thế nào và cách họ có thể thích ứng với nó.

Đa dạng hóa phân khúc thị trường sản phẩm in, có thể không mới với một số nhà in tại Việt Nam, do đặc thù hoặc môi trường, đang hoạt động một cách “tổng hợp”. Tuy nhiên có sự khác biệt rất lớn giữa việc chủ động nghiên cứu và tìm kiếm các phân khúc thị trường mới với việc phải sản xuất so hoàn cảnh bắt buộc. Những nghiên cứu và chuẩn bị tốt, cũng như định hướng chiến lược đúng sẽ đem đến thành công. Đa dạng hóa phân khúc thị trường đối với một nhà cung cấp sản phẩm In là một hiện thực đem đến nhiều lợi ích.

Tham khảo

[1] https://www.jstor.org/stable/2554589

[2]https://www.theimagingchannel.com/production-print-provides-diversification-and-growth-in-changing-times/

[3] https://packageprinting.tradepub.com/free/w_hp498/

Nguồn:  prima.vnCác tin khác