ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT THEO MÔ HÌNH TÍCH HỢP TẠI DOANH NGHIỆP CỦA HỌC VIỆN PRINTMEDIA VIỆT NAM


 

nhan-luc-nganh-in


CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH NGHỀ VÀ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT IN THEO MÔ HÌNH TÍCH HỢP TẠI DOANH NGHIỆP CỦA HỌC VIỆN PRINTMEDIA VIỆT NAM

Theo quan điểm của học viện PrintMedia Việt nam, việc đánh giá năng lực của 1 người thợ chính là đánh giá (1) khả năng hiểu biết chuyên môn ngành in và (2) kỹ năng thực hành theo mức độ công nghệ-sản phẩm và (3) theo điều kiện của từng doanh nghiệp. Trên thực tế có sự khác biệt lớn về trình độ công nghệ, trang thiết bị, tay nghề người thợ giữa các công ty và các địa phương. Cơ cấu sản phẩm ở mỗi cơ sở in cũng không đồng đều nhau, điều đó cũng dẫn đến hệ quả là có sự phân hóa về tay nghề thực tế giữa những người thợ cùng bậc với nhau. Vì thế học viện PrintMedia Việt nam đã đưa ra mô hình đào tạo tích hợp dựa trên năng lực và điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp. Theo đó, tại mỗi doanh nghiệp, sau khi khảo sát và làm việc với bộ phận nhân sự – đào tạo-kỹ thuật, học viện sẽ xây dựng chương trình, sau đó dựa trên các tiêu chuẩn định lượng để đào tạo và  đánh giá năng lực hành nghề của người thợ một cách khách quan nhấtĐây là một công việc nhiều khó khăn và còn nhiều vấn đề cần thảo luận.

Học viện PrintMedia sẽ đề xuất các tiêu chuẩn kỹ năng thực hành đang được áp dụng trong hình thức đào tạo tích hợp, trong đó nhà In tự đào tạo một phần theo hướng dẫn của Học viện và Học viện sẽ đảm nhận phần còn lại theo yêu cầu của doanh nghiệp. Cách làm này vừa thực tế, vừa phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp đồng thời giúp doanh ngiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí, chúng tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của bạn đọc.

Các nguyên tắc của việc xây dựng kỹ năng thực hành

Trong mỗi một nghề cần xác định ranh giới nghề bao gồm một tập hợp các nhiệm vụ và chức năng cơ bản trọn vẹn của nghề. Các chức năng, nhiệm vụ cơ bản được hiểu như những phần việc trọn vẹn của nghề, có bắt đầu và có kết thúc rõ ràng, có thể mô tả và thể hiện bằng vị trí công việc, sản phẩm làm ra. Tuỳ theo tính chất công việc, nội dung quy trình công nghệ của nghề, các vị trí đảm nhận trên dây chuyền sản xuất mà quá trình phân tích nghề phải xác định được danh mục các công việc theo trình tự lôgic của nghề. Theo đó việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng bậc thợ in offset tờ rời tuân theo các quy tắc sau:

Bạn đọc xem cụ thể hơn ở đây!


Các tin khác