HỘI THẢO TAGA TECH TALK 2022 DIỄN RA VÀO 19-21 THÁNG 7 NĂM 2022

hoi-thao-nganh-in-2022


HỘI THẢO TAGA TECH TALK 2022 DIỄN RA VÀO 19-21 THÁNG 7 NĂM 2022

TAGA Tech Talks 2022 là một loạt hội thảo trên web gồm hai phần sẽ giới thiệu một số nhà lãnh đạo tư tưởng hàng đầu trong ngành công nghiệp in. Hội thảo cung cấp các thông tin chi tiết có giá trị về hai chủ đề nóng ảnh hưởng đến ngành in và truyền thông: Đánh giá chu kỳ sản phẩm và mở rộng không gian màu.

Khi đăng ký TAGA Tech Talks, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào mười một Bài báo TAGA được ghi lại từ hội nghị năm nay đã bị hủy do COVID-19. Chúng bao gồm những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: đóng gói, vật liệu và quy trình in, lưu đồ làm việc, các mạch in điện tử và những lĩnh vực khác.

Đăng ký hội thảo miễn phí tại:

https://my.printing.org/NC__Event?id=a0l5x000008kWvKAAU

Nguồn: prima.vnCác tin khác