Mật độ và độ tương phản

Mật độ: Mật độ quang học được dùng như một cách thức chỉ sự ước lượng độ dày tông trong các vùng khác nhau của một hình ảnh. Nó được xây dựng dựa trên thang đo logarit mô phỏng theo cảm nhận của con người với ánh sáng.

Mật độ và độ tương phản


Đối với điểm có mật độ càng thấp thì ánh sáng sẽ đi xuyên qua (đối với bài mẫu slide) hoặc phản xạ lại (đối với bài mẫu phản xạ) càng nhiều. Nghĩa là nếu mật độ càng tăng, lượng ánh sáng phản xạ hay đi xuyên qua bài mẫu sẽ giảm. Mỗi điểm trên bài mẫu slide hay bài mẫu phản xạ đều có một giá trị về mật độ, tùy thuộc vào lượng ánh sáng đi xuyên qua hay phản xạ từ mỗi điểm đó. Mật độ của tất cả các điểm trên một bài mẫu có thể được sắp xếp trong một dãy thang đo từ điểm sáng nhất đến điểm tối nhất và dãy thang đo này được gọi là thang xám.

Mật độ quang học D được tính theo công thức toán học như sau:

cong-thuc-mat-do


 

(ß: hệ số phản xạ)

(I: hệ số xuyên thấu)

Khoảng mật độ: đó là sự khác biệt giữa điểm sáng nhất và tối nhất trong một hình ảnh, khoảng mật độ càng cao thì càng nhiều chi tiết được phục chế, nó được tính theo công thức:

DentaD= Dmax – Dmin

(Dmax: mật độ cao nhất-tông tối nhất)

(Dmin: mật độ thấp nhất-tông sáng nhất)

Trong hầu hết các trường hợp, khoảng rộng mật độ của bài mẫu bao giờ cũng cao hơn khoảng rộng mật độ của hình đã phục chế do các sự giới hạn của các quá trình trước in và quá trình in. Việc giảm khoảng rộng mật độ của bài mẫu xuống đồng nghĩa với việc khoảng rộng mật độ của hình phục chế sẽ giảm và hình phục chế sẽ thiếu đi độ tương phản.

Độ tương phản: Đó là sự khác nhau về giá trị tông giữa vùng sáng và vùng tối. Vùng sáng nhất thường là màu trắng của giấy và vùng tối nhất là nơi mật độ (density) cao nhất. Vì thế độ tương phản phụ thuộc vào cả độ trắng của giấy và mật độ cao nhất của hình ảnh in (độ dày lớp mực in).

Mức độ tương phản của một hình ảnh được định nghĩa bởi sự phân bố các phạm vi tông. Một hình ảnh có độ tương phản cao nghĩa là có ít chi tiết ở vùng trung gian (midtone) đồng thời tối hơn ở vùng tối (shadow) và sáng hơn ở vùng sáng (highlight). Ngược lại, một hình ảnh có độ tương phản thấp thì có nhiều chi tiết ở vùng trung gian và ít chi tiết ở vùng tối và vùng sáng. Đối với màu in, độ tương phản được kiểm soát bằng cách làm cho giấy trắng hơn và tăng độ dày lớp mực.

do-tuong-phan

Hình 1: Độ tương phản làm tăng độ sắc nét của hình ảnh.

Nguồn bài viết: https://prima.vn/forums/topic/mat-do-va-do-tuong-phan/Các tin khác