PHÁT LẠI CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN BAO BÌ XANH VÌ TRÁI ĐẤT XANH

Bao bì xanh vì trái đất


Chuỗi hội thảo trực tuyến với chủ đề “BAO BÌ XANH VÌ TRÁI ĐẤT XANH “ do Học viện PrintMedia Việt Nam (PRIMA) phối hợp cùng Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS)  đã diễn ra từ lúc 09-11g của các ngày 03/06/2022, ngày 17/07/2022, ngày 01/07/2022 với sự tham dự đông đảo của các doanh nghiệp In & Bao bì. Tại đây các doanh nghiệp đã được các nhà sản xuất bao bì, các chuyên gia đầu ngành trao đổi về tiềm năng của ngành Bao bì, những cơ hội và sự thách thức của Bao bì trong hiện tại và tương lai.


 
 

Trân trọng

Học viện PrintMedia Việt Nam


Nguồn: https://prima.vn/hoi-thao-truc-tuyen-bao-bi-xanh-vi-trai-dat-xanh-phan-1-phac-hoa-chan-dung-va-chuc-nang-ky-thuat-cua-bao-bi/Các tin khác