PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH IN 2022

nhan-luc-nganh-in


PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH IN 2022

Trích báo cáo tổng kết ngành in 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH – BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Theo báo cáo tổng kết hoạt động in năm 2021 của Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông, nhìn chung so với năm 2020 thì ngành in năm 2021 đã có những chỉ số phát triển (Theo số liệu cấp phép tại Cục Xuất bản, In và Phát hành). Một trong vấn đề trọng tâm được quan tâm trong nhiệm vụ năm 2022 của ngành in là nguồn nhân lực. Cục Xuất bản, In và Phát hành đề xuất các cơ sở đào tạo đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành in, gồm đào tạo nghề, đào tạo cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật. Nội dung đào tạo cần bám sát sự phát triển của công nghệ, thiết bị, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp in, để nhân lực được đào tạo khi ra trường có thể bắt tay vào làm việc được ngay, tránh tình trạng vừa thiếu nhân lực có chất lượng cao, nhưng lại thừa nhân lực do không đáp ứng được yêu cầu sản xuất mới.

Một vài số liệu về tình hình hoạt động ngành in năm 2011

  1. Thiết bị, nguyên vật liệu
  1. Nhân lực

Số lượng lao động năm 2021 là 58.800 lao động (giảm 3,16%); trong đó số lao động nam chiếm 59,8% tổng số lao động. Số lao động được đào tạo dưới mọi hình thức (từ sơ cấp đến trung cấp, cao đẳng, đại học) dưới 60%. Trong số lao động được đào tạo trên Đại học chưa tới 1%, Đại học và Cao đẳng chiếm khoảng 20%, trung cấp khoảng 10%, còn lại là Sơ cấp nghề hoặc chưa qua đào tạo.

  1. Một số hạn chế
  1. Nhiệm vụ trọng tâm 2022

Đối với các cơ sở đào tạo

Đối với các cơ sở in

Trích báo cáo tổng kết ngành in 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 – Cục Xuất bản, In và Phát hành

Nguồn: prima.vnCác tin khác